Varoluşçu Psikoterapi

Varoluşçu Psikoterapi

Varoluşçu psikoterapi, psikolojik sağlığı kişinin kendisi gibi olabilme gücüyle bağdaştırmaktadır. Bu durumda kişinin kendisi olabilmesi için ödül/ceza, diğerleri gibi kavramlardan çok uzak kendi inanç sistemi, kendi değerleri ve bireysel ihtiyaçlarını tanımlayabilmesi ve bu alanlarda o anda kalması gerekmektedir.

Varoluşçu psikoterapi kapsamında danışanlar asla hasta olarak kabul edilmezler. Danışanın anlık sübjektif yaşantılarına odaklanılır. Önemli olan o an danışanın ne yaşadığıdır. En büyük amaç nevrotik kaygıyı en aza indirmek ve yaşamsal/varoluşsal kaygı ile baş edebilmeyi öğrenmektir.

Varoluşsal psikoterapi çerçevesinde asıl aktif kişi danışandır. Terapist danışanı ile birlikte bir iş birliği içerisinde çalışır.