Psikolojik Değerlendirme ve Testler

Psikolojik Değerlendirme ve Testler

Duru Psikoloji Merkezi olarak psikolojik değerlendirme amacıyla uygulanan testler ve envanterler:

Objektif ve Projektif Testler

Zeka Testleri

Bireyin düşünme yapısını, problem çözme becerisini, olayları algılama şeklini, çözüm bulma sürecini yönetebilme performansını ölçmeye yarayan bir ölçüm düzeneğidir. Zeka testi uygulanması sırasında kişi sözel, matematiksel, el-göz koordinasyonu gibi çeşitli alanlarda belirlenen sorulara belirli bir süre içerisinde cevap vermesi beklenir. Kişiler tarafından verilen cevaplar, kişinin belirli yönleri, hangi alanlarda başarılı olduğu ya da hangi alanlarda gelişmesi gerektiği ve entelektüel becerileri hakkında testi yapan uzmanlara bilgi verir.

Catell 3A Zeka Testi,Catell 2A Zeka Testi, Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi,Porteus Labirentleri Zeka Testi,WISC-R

Kişilik Testleri

Kişilik, bireylerin çocukluk çağından itibaren gelişmeye devam eden bir çok değişkeni içinde barındıran ve asla durağan olmayan, her insana özgü karmaşık bir yapıdır. Kişilik gelişiminde kişinin yaşadığı çevre, genetik yapısı, sosyal bağları gibi birçok değişkeni bir arada etkili olur. Bu nedenle kişiliği ölçümlemek oldukça zordur. Kişilik testleri bu karmaşık yapıyı doğru analiz etmek adına kullanılmaktadır.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri- 2 (MMPI 2), Rorschach mürekkep lekesi testi, C.A.T (Children Apperception Test/Çocuk Algı Testi), T.A.T (Thematic Apperception Test/Tematik Algı Testi), Good Enough Testi (Harris Bir İnsan Çiz), Draw A Person (Bir İnsan Çiz)

Gelişim, Dikkat\Algı ve Bellek Testleri

Çocuklarda gelişimsel bozukluklara özellikle bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde müdahale edilmelidir. Gelişim problemlerinin tanılanması için sosyal, zihinsel, bilişsel, konuşma, hareket, algı, öz-bakım becerileri, sosyal gelişimlerinin belirli bir zaman çizelgesinde değerlendirilmesi gerekir. Bu amaçlarla 0-6 yaş arasında gelişimsel tarama testleri kullanılmaktadır.

AGTE( Ankara Gelişim Envanteri), Gesell Gelişim Testi, Peabody Resim Kelime Testi , Metropolitan Okul Olgunluk Testi , Bender Gestalt Algı Testi , Benton Görsel Bellek Testi , Standardize Mini Mental Testleri, MOXO Dikkat Testi