Ölüm Anksiyetesi

Ölüm Anksiyetesi

Ölüm, doğum gibi bireyin kendisinin asla şahit olmadığı, gözlemleyemediği ve bu sebeplerden dolayı üzerinde belirli bir düşünce sistemi geliştiremediği bir olgudur. Kişide oluşan ölüm korkusu ancak başka bireylerin üzerinden tanımladığı bir korku olabilir.

Bu korku bireyleri zaman zaman kişileri sosyal hayatlarından alı koyacak kadar etkileyebilmektedir. Ölüm korkusu her ne kadar olağansa ölümün verdiği etkiden kaçınmak bir o kadar zordur. Bu sebeple kişilerin ölüm korkusu hakkında destek alabilecekleri bir uzman ile çalışmaya ihtiyaç duyulabilir.