Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Çocuk ve Ergen Psikolojsi

Çocuk ve ergen psikoterapisinin, yetişkin psikoterapisinden en büyük farkı bir ebeveyn ya da bakım veren kişi tarafından psikoterapi sürecine dahil edilmesidir. Bu bağlamda bir yetişkine gösterilen psikoterapi yaklaşımından çok daha farklı yaklaşılmalıdır.

Çocuk ve ergenlere yapılan psikoterapötik yaklaşım yetişkinlere kıyasla çok daha verimlidir. Çünkü, erken zamanda müdahale çok daha başarılı bir sonuç verecektir. Bu bağlamda psikoterapinin içeriği çocuk ve ergenin kendine özel ve ailesinin belirttiği ihtiyaçlar ve problemler çerçevesinde belirlenmektedir.

Çocuklar ve ergenler bulundukları gelişim evresi sebebiyle oldukça karmaşık bir dönemdelerdir. Bu karmaşık dönem sebebiyle ebeveynler çocuklarının nasıl büyüyeceği, gelecekleri, anlık duygu durumları gibi birçok konuda endişe ederler. Bu sebeple çocuk ve ergen ile çalışırken aile ile de çalışmak oldukça önemlidir.

Çocuklar ve ergenlerle yapılan psikoterapi süresince konuşmak kadar oyun oynamak, resim yapmak, rol oyunları oynamak, masal terapisi yapmak oldukça önemlidir. Bu terapötik yöntemler sayesinde çocukların ve ergenlerin yaşadığı duygu durum karmaşalarının çözümlenmesine ya da yaşanan problemlerin çözüme ulaşmasına katkı sağlanmaktadır. Çocuk ve ergen psikoterapi sürecinin uzunluğu ya da görüşme sıklığı yaşanılan problemin ne kadar karmaşık ve şiddetli olduğuna bağlı olarak değişir. Bu bağlamda problemin kaynağının bulunmasında birtakım testlerden destek almanın önemi oldukça büyüktür.